Služby - Web stránka, Webová aplikácia
Vytvorili sme vlastnú webovú aplikáciu na vytváranie faktúr slúžiacu najmä freelancerom, živnostníkom a mikro podnikom, vďaka ktorej môžu fakturovať zadarmo.

Faktúrovo je fakturačný systém online, ktorý umožňuje vytváranie faktúr, cenových ponúk, párovanie platieb s faktúrami a množstvo iných funkcií – funkcie Faktúrova.

Vďaka webovej aplikácie je možné využívať všetky funkcie na akomkoľvek zariadení, ktoré má webový prehliadač. Či už na tablete, notebooku alebo mobile. Všetky dáta sú bezpečne uložené online.

Aplikácia využíva technológie ako Laravel, Vue.JS, HTML5, CSS3, Linux a iné.

Vrámci prezentačnej časti projektu – webovej stránky, sme vytvorili web dizajn na mieru, ktorý sme doplnili ručne kreslenými ilustráciami vo farebnej schéme web stránky a aplikácie.

Dokumentácia projektov je často považovaná za neatraktívny prvok a teda jej nie je venovaná dostatočná pozornosť. Vo Faktúrove sme však mysleli aj na to a dokumentačnú časť s návodmi sme dizajnovali rovnako ako zvyšok projektu.

Vytvorili sme vlastnú webovú aplikáciu na vytváranie faktúr slúžiacu najmä freelancerom, živnostníkom a mikro podnikom, vďaka ktorej môžu fakturovať zadarmo.
www.fakturovo.sk

Vlastný projekt

Máte záujem o podobné riešenie?

Nebojte sa nám priblížiť vaše predstavy. Každú myšlienku je možné zrealizovať.

O aké služby máte záujem?