Služby - Web stránka, Webová aplikácia
Docházkovo je online evidenčný systém pre zamestnancov, ktorý umožňuje evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov, plánovanie dochádzky, exporty, prehľady a iné.

Docházkovo je online evidenčný systém pre zamestnancov, ktorý umožňuje evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov, plánovanie dochádzky, exporty, prehľady a iné.

Vďaka webovej aplikácie je možné využívať všetky funkcie na akomkoľvek zariadení, ktoré má webový prehliadač. Či už na tablete, notebooku alebo mobile. Všetky dáta sú bezpečne uložené online.

Vytvorili sme dochádzkový systém pre menšie podniky.
www.dochazkovo.cz

Vlastný projekt

Máte záujem o podobné riešenie?

Nebojte sa nám priblížiť vaše predstavy. Každú myšlienku je možné zrealizovať.

O aké služby máte záujem?